KONGOS

View Original

Atlanta, Georgia 12/2

Fun night at the Atlanta Coliseum. Photos by Jeff Olsen